Skriv dig op på ventelisten

Indtast informationer på barnet, som ønsker at blive optaget på ventelisten.

Feltet er påkrævet
Feltets længde er overskredet
Feltet er påkrævet
Feltets længde er overskredet
Feltet er påkrævet
Feltet er påkrævet
Feltet er påkrævet
Feltet er påkrævet
Feltet er påkrævet
Feltets længde er overskredet
Feltet er påkrævet
Feltet er påkrævet
Feltets længde er overskredet
Feltet er påkrævet
Feltets længde er overskredet

Feltet er påkrævet
Feltets længde er overskredet
Dette er ikke en korrekt email adresse
Feltets længde er overskredet
Feltet er påkrævet
Feltets længde er overskredet
Feltet er påkrævet
Feltets længde er overskredet
Feltet er påkrævet
Feltets længde er overskredet
Feltet er påkrævet
Feltets længde er overskredet

Ventelisten

Regler om optagelse af børn fra ventelisten i KB Multi Idræt

Institutionen er normeret til 60 børn i alderen fra 1. klasse til og med 5. klasse.

KB Multi Idræt modtager tidligst børn fra 1.klasse (normalt i slutningen af 1-klasse den 1. maj), da vi anbefaler at barnet det første skoleår følges med sine skolekammerater i den tilhørende SFO.

Hvis forældre ønsker at få sit barn optaget i Multi Idræt, skal barnet været skrevet op på Multi Idræts venteliste. Opskrivningsdatoen på ventelisten gælder som anciennitetsdato. Denne er gældende for børn i den enkelte aldersgruppe.

Normalt følges placeringen (anciennitetsdatoen) som kriterium for optagelse. Anciennitetsdatoen kan dog brydes på grund af søskendes fortrinsstilling og den kønsmæssige fordeling og i enkelte tilfælde en uensartet skolegeografisk sammensætning.

KB Multi Idræt anbefaler, at forældre får sit barn skrevet på ventelisten så tidligt som muligt (allerede ved barnets fødsel), Da der er færre pladser end interesserede.

Det skal dog bemærkes, at opskrivning på ventelisten ikke automatisk giver en plads i Multi Idræt.

Det er forældres/værges eget ansvar, at de oplysninger man giver ved opskrivning på venteliste er korrekte og ved ændringer skal oplysningerne ajourføres. Forkerte oplysninger kan medføre, at den tilbudte plads trækkes tilbage.

Vi optager nye børn 1.maj og prioterer her de børn som går i 1.klasse, det gældende år.

 

Kriterier for optagelse i KB Multi idræt:

  • Det tilstræbes, at børnegruppen fremstår så homogen som muligt. Det betyder at, hvert klassetrin søges ligeligt repræsenteret samt en ligelig fordeling mellem piger og drenge. Derfor er vores venteliste delt op, så der er en fra hvert køn (drenge og piger) i hvert klassetrin fra 1.-5.klasse.
  • Søskende har fortrinsret, men er ikke garanteret en plads. (jfr. Ovenstående kriterier)
  • Når der bliver en ledig plads (i en aldersgruppe) har den aldersmæssige vurdering større betydning end anciennitetslisten.
Sitemap