Mobbepolitik

Multi Idræts trivsels- og antimobbestrategi

Målet med vores trivsels- og antimobbestrategi er at synliggøre Multi Idræts fokus på mobning og at give de ansatte, børnene og forældre redskaber til at forebygge og håndtere en mobbesituation. Mobning tolereres ikke i Multi Idræt.

Definition af mobning:

”Når man bliver bagtalt, eller folk går fra én, når man går hen til dem, eller de sender blikke eller måske endda hadebreve eller nedgøre én, hvis man er lidt anderledes”, citat barn.

”Mobning er gruppens systematiske forfølgelse eller udelukkelse af en enkelt person, på et sted, hvor denne person er tvunget til at opholde sig”, Helle Rabøl Hansen, Grundbog mod mobning, 2005.

Mobning kan bl.a. foregå ved udelukkelse/udvælgelse til børnefødselsdage, i lege og aktiviteter på Multi, hvor forskellige børn er samlet på en matrikel og digitalt (facebook, snapchat,tik-tok, instagram, sms mm). Da børnene ikke har adgang til digitale medier på Multi Idræt, har vi valgt ikke at sætte fokus på dette område. Vi er dog fuldt ud beviste om problematikken, og opfordrer forældrene til at kontakte os, hvis de oplever digital mobning hjemme eller i skolen, som omhandler børn/børnegruppen på Multi Idræt.

Forældre og personale skal være gode rollemodeller for børnene.

Gode råd til forældre:

1.Tal ikke dårligt om dit barns (klasse)kammerater eller om deres forældre. Det ”forstyrrer” barnets opbygning af kammeratskabsnetværk, og forældreattituder kan påvirke en hel børnegruppes tolerancekultur.

2.Støt dit barn i at dyrke mange forskellige bekendtskaber på tværs af alder og køn. Det er en styrke for barnet at have flere bekendtskaber, og det mindsker samtidig risikoen for, at nogle børn bliver isolerede.

3.Opmuntre dit barn til at forsvare en kammerat, der ikke kan forsvare sig selv. Det er især håndsrækningen fra en kammerat, der bryder isolationen omkring det barn, der udsættes for mobning.

4.Prioritér fødselsdagsinvitationer fra (klasse) kammerater højt. Det udtrykker respekt for og accept af kammeraten, der har inviteret til fødselsdag. Husk den sociale fødselsdagspolitik, alle eller ingen, alle pigerne eller alle drengene fra deres klasse. Selektive fødselsdagsinvitationer signalerer manglende respekt for børnegruppen/klassen som et samlet fællesskab. At blive sprunget over i rækken af inviterede gæster opleves meget smertefuldt.

5.Fortæl dit barn, at forskellige familiemønstre, -konstellationer og –traditioner er en del af spændingen. Et barn med lav status kritiseres ofte for små petitesser, men det opfattes meget sårende, at blive ramt på sin familie.

6.Prioritér samvær med de andre forældre fra Multi/klassen. Socialt samvær i forældregruppen smitter af på det sociale samvær børnene imellem.

7.Støt op omkring legeaftaler børnene imellem i det omfang som er muligt.

Multi Idræts personale skal sørge for, at børnene får gode fællesoplevelser. Et godt kammeratskab gør, at børnene er glade for at komme i Multi Idræt. Børn der mistrives og er utrygge, kan ikke udvikle sig og lære på samme niveau som børn i trivsel.

Multi Idræts personale må og skal være opmærksomme på relationen til hvert eneste barn i Multi Idræt, så alle børnene hver især føler sig set, mødt, forstået, accepteret og anerkendt. Når vi som personale viser, at vi kan lide alle børnene, forstår og accepterer dem, vil denne accept og anderkendelse brede sig til hele børnegruppen, og børnene vil efterhånden respektere hinandens forskelligheder.

Nyttige links:

Undervisningsministeriets Aktionsplan: ”Alle for en mod mobning”

Materialer og værktøjer opdelt på dagtilbud, grundskole og ungdomsuddannelse

http://www.alleforenmodmobning.dk/

Red Barnet:

Organisationens arbejde på området, herunder gode råd og materialer

https://redbarnet.dk/vores-arbejde/mobning/

Red Barnet Drop Mob:

Skabelon og gode råd til antimobbestrategi

http://megafonen.redbarnet.dk/DropMob.aspx?ID=4615

Børns Vilkår:

Organisationens arbejde på området, herunder gode råd og materialer

https://bornsvilkar.dk/fokus/mobning/mobning

Din digitale vejviser (er målrettet børn i alderen 7-11 år)

http://dindigitalevejviser.sikkerchat.dk

 

Sitemap