Børnemiljøvurdering

Børnemiljøvurdering for puljeinstitutionen KB Multi Idræt.

Marts 2024.

Børnemiljøvurderingen skal i videst muligt omfang skabes ud fra et børneperspektiv, og vurderingen skal beskrive eventuelle børnemiljøproblemer og indeholde handlingsplaner herfor.

Ifølge loven skal arbejdet med det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø i dagtilbuddet integreres i det pædagogiske arbejde med etablering af pædagogiske læringsmiljøer.

Børnemiljøet skal vurderes i et børneperspektiv, og børns oplevelser af børnemiljøet skal inddrages under hensynstagen til børnenes alder og modenhed.

Børnemiljøvurderingen indeholder en beskrivelse af det fysiske-, det psykiske- og det æstetiske børnemiljø, som vi mener er en helhedsforståelse.

Børnemiljøet skabes af den gensidige påvirkning, som finder sted mellem børnene og omgivelserne. Det fysiske, det psykiske og det æstetiske børnemiljø er ofte sammenhængende og har stor indflydelse på hinanden.

Et godt børnemiljø fremmer børns trivsel, udvikling og læring.

Det fysiske børnemiljø.

KB Multi Idræt er fysisk placeret i forlængelse af KB Hallen som ligger på Peter Bangs Vej 147. Selve Multi Idræt er opdelt i 8 funktionsrum fordelt på ca. 145 m2.

 1. Et lille indgangsparti, hvor vi opbevarer rulleskøjter og hullahopringe. (ca. 1,5m2)
 2. Et mindre rum med ovenlysvinduer. Her er der et bordfodboldspil samt et elektronisk dartspil. Et stort verdenskort hænger på væggen. Opbevaringsskabe. (ca. 25m2)
 3. Et funktionelt køkken med et bord med tilhørende 6 højstole. (ca. 12m2)
 4. Et lille toilet med håndvask. (ca. 2,5m2)
 5. Et kontor. (ca. 6m2)
 6. Multi Idræts ”hovedrum”. Opbevaringsskabe med diverse kreating og brætspil samt stort reolsystem til opbevaring af diverse sportsrekvisitter. Reol med bl.a. Lego og andet legetøj. Reol med pap og papir og sakse og tuscher til krea. 4 store borde med tilhørende taburetter. (ca. 60m2)
 7. Hyggekrog med 2 store sækkestole og diverse bøger samt kasse med udklædningstøj. Tiltænkt til ro og fordybelse. (ca. 8m2)
 8. Garderobe til børnene og skabe til opbevaring af diverse sportsrekvisitter. (ca. 16 m2)

Udover Multi Idræts egne lokaler, har vi en fast aftale med KB´s direktion og bestyrelse, om at vi må benytte visse af KB´s andre udendørs- og indendørs facilliter.

 1. En indendørs badmintonsal (multisal) hvor der er optegnet en badmintonbane og opsat 2 stk. basketballkurve. Derudover er der et fodbold/hockey mål i hver ende af salen. En stor nedspringsmåtte ligger ligeledes fast i salen. Der findes også 2 skabe med opbevaring af bl.a. airtracks og bordtennisbord. (ca. 180m2). Denne sal har Multi Idræt rådighed over hver dag fra klokken 13-17. Bruges bl.a. til fodbold, hockey, basket, gymnastik, stikbold, leg og bevægelse, fri leg og meget mere.
 2. En indendørs tennisbane som Multi Idræt har rådighed over hver dag fra klokken 14-15. Bruges bl.a. til tennislege, minitennis, leg og bevægelse og meget mere.
 3. Et udendørs 25 meters svømmebassin med tilhørende borde og stole samt lille område med græs. Svømmebassinet er 120 cm dybt i begge ender og skråner og bliver dybere ind mod midten, hvor dybden er 270 cm. Der er tilgang til svømmebassinet i hver ende via trapper. En trappesats på midten af bassinet samt en hoppeplatform ligeledes på midten. Svømmebassinet er til rådighed hele året og Multi Idræts personale følger altid de gældende sikkerhedsregler.
 4. Halvdelen af en udendørs fuld størrelse kunsstoffodboldbane til bl.a. fodbold, rundbold, discgolf og andre udendørs aktiviteter. Banen har Multi Idræt til rådighed hver dag fra klokken 13 til ca. 16.30.
 5. Et stort kælderrum (boldkælderen) under KB hallen, hvor der er et aflukket træningsrum for fck ungdomsspillere (ikke adgang for multibørn). I rummet er der minitennisbaner på kunstgræs. Banerne kan bruges til minitennis, fodtennis, boldlege mm, men vi bruger den primært til at spille laserguns. Vi har hallen hver onsdag fra klokken 14-16.
 6. Hvis ikke der er arrangementer i selve KB hallen, har vi også mulighed for at benytte denne til diverse aktiviteter hver tirsdag og torsdag fra klokken 14-16.30.
 7. KB´s tennisafdeling råder over 18 udendørs grustennisbaner. Multi Idræt har mulighed for at låne disse baner, men det kræver dog at de er ledige samt en forudgående aftale med tennisafdelingen.
 8. Udenfor Multi Idræts lokaler er der et fliseareal, hvor børnene har mulighed for at køre på mooncars, skate, rulle på rulleskøjter, tegne med kridt, sjippe mm.
 9. Bag slåmuren (tennis) er der lavet et udendørs lounge miljø.

 

Ud fra interviews har børnene bl.a. givet udtryk for følgende:

Gode lokaler, fedt med mange forskellige sports- og bevægelsesaktiviteter, sjovt at sidde i køkkenet og spille spil eller snakke og drikke te, bruger ikke hyggekrogen særligt meget, badmintonsalen er god til leg og sport, elsker poolen, elsker kreative aktiviteter, dejligt når én eller flere voksne er med i badmintonsalen eller udenfor på fodboldbanen, mooncars er sjove, nogle gange meget larm i Multi´s lokale, nogle gange ønskes flere toiletter.

Handleplan:

Vi ønsker muligvis at fjerne hyggekrogen og gøre Multi´s hovedrum større, da vi er opmærksomme på at det ikke udnyttes optimalt. Vi ønsker dog fortsat at have et rum, hvor børnene kan finde ro og fordybelse, så det er et opmærksomhedspunkt. (Måske køkkenet kan bruges til det?)

Vi låser dagligt døren op indtil to omklædningsrum (drenge og pige), hvor der befinder sig toiletter, så der forekommer flere toiletter til børnene.

Vi vil fortsat tilbyde kreaværksted to gange om ugen, samt fastholde vores brede vifte af forskellige lege og sportsaktiviteter for børnene. Vi vil også løbende tænke i nye aktiviteter for børnene og implementere dem i dagligdagen.

Det æstetiske børnemiljø.

Børnene oplever generelt Multi Idræt som et rart sted at være med optimale muligheder for aktiv leg og bevægelse med tilgang til badmintonsal, tennissal, udeareal, svømmebassin og udendørs fodboldbane.

Udsmykningen i Multi Idræt er præget af børnenes egne værker, som de har kreeret i vores kreaværksted. Der sker udskiftning i kunstværkerne ca. én gang i måneden.

I Multi Idræt har vi også en lang pokalhylde, hvor alle vores vundne pokaler gennem tiderne står fremme i forbindelse med diverse turneringer med og mod andre institutioner på Frederiksberg. Dette skaber ofte samtaler med børnene, og bruges som motivation til kommende turneringer og en aktiv hverdag.

I Multi Idræt har vi 2 billederammer hængende med billeder fra vores aktuelle sommer- og skikoloni. Vi har også en ”hall of fame” med gruppefotos fra tidligere kolonier. Børnene er glade for at kigge på disse billeder, og de bruges ligeledes som dokumentation og motivation.

Vores ugeskema med vores planlagte aktiviteter for børnene hænger også fysisk fremme, så børnene kan følge med og forberede sig løbende gennem ugen. Dette skaber en tydelighed og tryghed hos børnene.

Meget af KB´s anlæg er ved at være af ældre dato, og derfor kunne nogle af lokalerne godt trænge til en renovering bl.a. badmintonsalen. Kunne godt være bedre akustik i salen og i Multi Idræts hovedrum. De dage hvor der er mange børn i salen eller i Multilokalet, skal vi sørge for at børnene bliver fordelt bedre i de andre lokaler, samt undgå de mere støjende aktiviteter samt musik i radioen.

I vinterhalvåret kunne der godt være en bedre belysning i Multi´s hovedlokale. Specielt når der er kreaværksted.

Handleplan:

Udskiftning af loftlamper i Multirummet med tilhørende støjdæmpende loftplader.

Få gjort noget ved akustikken og støjgener i badmintonsalen.

Fortsætte med at udstille og udskifte børnenes kunstværker i Multi Idræt, da det skaber ejerskab og genkendelse.

Det psykiske børnemiljø.

Det psykiske børnemiljø understøtter et samspil mellem barn-barn og barn-voksen, der er præget af en anerkendende og ressource orienteret tilgang, samt en accept og respekt for hinandens forskelligheder. Derudover arbejdes der med tolerance og ingen mobning.

Vores rolle som pædagog i Multi Idræt:

At skabe positive, anerkendende relationer mellem barn-barn og barn-voksen. Vi ønsker at være tydelige og troværdige voksne og samtidig møde børnene der hvor de er.

At invitere børn med ind i demokratiske processer og sørge for medbestemmelse.

At være opmærksomme på gruppedynamik og hierarki.

Øve børnene i at kunne sige til og fra, og stå ved sig selv og egne holdninger.

Danne relationer på tværs af alder og køn.

Øve børnene i at acceptere forskellighed.

Benævne og spejle børns følelser, handlinger, intentioner og initiativer.

Danne trygge rammer for børnene, så de oplever Multi Idræt som et rart sted at være med plads til forskellighed og ingen mobning.

 

Overordnet for hele Multi Idræt giver børnene udtryk for en generel god trivsel blandt børn-børn og børn-voksne.

Børnene giver udtryk for at de synes det er fedt og sjovt, at de voksne er med til diverse aktiviteter i badmintonsalen, tennissalen og udenfor samt også gider at spille spil med dem, og være med i kreaværkstedet.

Børnene elsker og synes at de voksne i Multi Idræt ofte er tossede og finder på de skøreste idéer, men samtidig kan være seriøse og tydelige omkring regler og rammer.Børnene er gode til at hente og involvere de voksne og bede om hjælp ved eventuelle konflikter.

Handleplan:Vi vil fortsat prøve at være tydelige og opmærksomme på hvert enkelt barns generelle trivsel i Multi Idræt. Vi vil igangsætte flere børneinterviews med hvert enkelt barn, som skal tage afsæt i barnets trivsel på Multi Idræt, så vi opnår endnu større kendskab til barnet. Dermed bliver barnets stemme større og tydeligere, og vi kan bruge det som et arbejdsredskab i dialogen mellem hjemmet og Multi Idræt.

Sitemap