Forældrebetalingen i Multi Idræt er ens for børn i 1.-5 klasse og er fastsat i 2024 til 1.672 kr. pr. barn pr. måned.

Forældre med børn i institutionen er berettigede til søskende- og økonomisk fripladstilskud op til størrelsen på den kommunale forældrebetaling.

For børn i 1.-.3.klasse som er indmeldt i Multi Idræt betyder det, at man vil få det fulde søskende- og økonomiske fripladstilskud, da Multi Idræt ligger under den kommunale takst på dette område.

For børn i 4.-5.klasse er taksten højere i Multi Idræt end den kommunale takst,

og derfor vil forældrene få søskende- og økonomisk fripladstilskud op til den kommunale takst men ikke af forskellen mellem KB Multi-idræts forældrebetalingstakst og den kommunale forældrebetalingstakst.

Multi Idræt har dog oprettet et antal økonomiske fripladser.

  • Eksempler for søskenderabat:
   • To søskende i 1. til 3. klasse (SFO1):
    • Fuld betaling (1.672 kr.) for den ene og 836 kr. for den anden.
   • To søskende i 4. til 5. klasse (SFO2)
    • Fuld betaling (1.672 kr.) for den ene og 1.242,50 kr. for den anden.
   • En søskende i 0. til 3. klasse (SFO1) og en i 4. til 5. klasse (SFO2).
    • Fuld betaling (1.612 kr.) for 1. til 3. klasse (SFO1) og 1.250 kr. for 4. til 5. klasse (SFO2).
    • (Fuld betaling for SFO2 og 50% for SFO1 tillades ikke af kommunen)

Ud over den månedlige forældrebetaling vil der være egenbetaling for de børn som deltager på vores sommer- og skikoloni.

Værksteder, turer, frugt osv. er dækket af den månedlige forældrebetaling.

Sitemap